انتشار اپلیکیش اندورید ایجوش

آخرین دوره ها

 • دوره بازرسی مخازن ذخیره

  دوره بازرسی مخازن ذخیره

  <p dir="rtl">»»» هزینه پک آموزشی(فیلم تدریس دوره توسط مدرس مرکز، کارگاه آموزشی، جزوه های مورد نیاز)<br /> »»» هزینه دریافت جدیدترین استانداردها (به زبان لاتین همراه با ترجمه فارسی)<br /> »»» هزینه دربافت جزوات تخصصی فارسی و نرم افزارهای مرتبط با دوره<br /> »»» هزینه ثبت نام و شرکت در دوره و تدریس مدرس دوره<br /> »»» هزینه شرکت در آزمون دوره (تا سه مرتبه در صورت عدم قبولی)<br /> »»» هزینه صدور <a href="https://naftir.com/index.php/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C%DA%A9/109-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/294-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4">گواهینامه موسسه</a> و مجوز بازرسی مخزن (پس از قبولی در آزمون)*<br /> »»» هرینه پست بسته های پستی به سراسر کشور و مالیات</p>

  2018-04-14 07:13:45
 • دوره تست مایع نافذ سطح 1 و 2
 • دوره بازرسی جوش

  دوره بازرسی جوش

  2018-02-07 21:29:34

افتخار ما دارا بودن هزاران دانش آموخته شاغل شرکت های معتبر در سراسر جهان است

    تماس با ما