دوره تست مایع نافذ سطح 1 و 2

دوره تست مایع نافذ سطح 1 و 2

دوره تست مایع نافذ سطح 1 و 2

قیمت : 98000.00 ریال

تعداد :

سر فصل اول: کلیات و نحوه عملکرد سر فصل دوم: متریال مصرفی و انواع آن سرفصل سوم: کاربردها سرفصل چهارم: روش های مختلف و کاربرد آنها سرفصل پنجم: روشهای تمیزکاری اولیه سرفصل ششم: مایع نافذ و انواع آن سرفصل هفتم: آشکار سازها و کاربرد آنها سرفصل هشتم: تفسیر عیوب سرفصل نهم: رواداریها سرفصل دهم: تمیز کردن نهایی سرفصل یازدهم: متمم مشخصات فنی سرفصل دوازدهم: نکات ایمنی و بهداشتی

دوره های مشابه

افتخار ما دارا بودن هزاران دانش آموخته شاغل شرکت های معتبر در سراسر جهان است

    تماس با ما